TỨ PHƯƠNG HỒ

TỨ PHƯƠNG HỒ

Giáng ba đoạn nê – TỨ PHƯƠNG HỒ

Giá bán: 13.500.000 VND

  • Chất đất: Giáng ba đoạn nê
  • Dung tích: 200 ml
  • Phân hạng: Ấm thương mại
  • Chất lượng tử sa: 7.0/10
  • Mã sản phẩm: 31021003
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!