NHŨ ĐỈNH TRÚC TIẾT

NHŨ ĐỈNH TRÚC TIẾT

TỬ NÊ NHŨ ĐỈNH TRÚC TIẾT

Giá bán: 3.500.000 VND

  • Chất đất: Tử nê
  • Dung tích: 210 ml
  • Phân hạng: Ấm thương mại
  • Chất lượng tử sa: 6/10
  • Mã sản phẩm: 22921004
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (1 )
error: Content is protected !!