HY BIỀU HỒ

HY BIỀU HỒ

TỬ NÊ HY BIỀU

Giá bán: 5.500.000 VND

  • Chất đất: Tử nê hắc tinh thổ
  • Dung tích: 160 ml
  • Phân hạng: Ấm thương mại
  • Chất lượng tử sa: 6/10
  • Mã sản phẩm: 20921001
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

OLDER POSTBIỂN HỒ

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!