THÁI HỒ

THÁI HỒ

THÁI HỒ

Giá bán: 2.950.000 VND

  • Chất đất: Thanh khôi nê
  • Dung tích: 180 ml
  • Phân hạng: Ấm thương mại
  • Chất lượng tử sa: 5.5/10
  • Mã sản phẩm: 31021001
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

 

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!