THẠCH BIỀU TỬ DÃ

THẠCH BIỀU TỬ DÃ

MẶC LỤC NÊ THẠCH BIỀU TỬ DÃ

Giá bán: 7.850.000 VND

  • Chất đất: Mặc lục nê
  • Dung tích: 90 ml
  • Phân hạng: Ấm xưa
  • Chất lượng tử sa: 6/10
  • Mã sản phẩm: 28921009
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!