THẠCH BIỀU TỬ DÃ

THẠCH BIỀU TỬ DÃ

CHU NÊ THẠCH BIỀU TỬ DÃ

Giá bán: 4.200.000 VND

  • Chất đất: Chu nê ngoại sơn
  • Dung tích: 200 ml
  • Phân hạng: Ấm thương mại
  • Chất lượng tử sa: 6/10
  • Mã sản phẩm: 30921017
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!