Tag: Đoạn nê TM

TÂY THI NHŨ
An Nhiên Tịnh Quán

TÂY THI NHŨ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 7, 2021

TÂY THI NHŨ Giá bán: 3.200.000 VND Chất đất: Thanh đoạn nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

TỨ PHƯƠNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TỨ PHƯƠNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 7, 2021

Giáng ba đoạn nê - TỨ PHƯƠNG HỒ Giá bán: 13.500.000 VND Chất đất: Giáng ba đoạn nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm ... Read More

ĐỀ LƯƠNG LIÊN BỒNG
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỀ LƯƠNG LIÊN BỒNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 7, 2021

ĐỀ LƯƠNG LIÊN BỒNG Giá bán: 6.200.000 VND Chất đất: Thanh khôi đoạn nê Dung tích: 170 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng ... Read More

THÁI HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THÁI HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 7, 2021

THÁI HỒ Giá bán: 2.950.000 VND Chất đất: Thanh khôi nê Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: 5.5/10 ... Read More

ĐẠI BÂN NẮP VẶN
An Nhiên Tịnh Quán

ĐẠI BÂN NẮP VẶN

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 2, 2021

ĐOẠN NÊ ĐẠI BÂN NẮP VẶN Giá bán: 2.850.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 250 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng ... Read More

LIÊN TỬ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

LIÊN TỬ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 1, 2021

THANH KHÔI NÊ LIÊN TỬ Giá bán: 2.750.000 VND Chất đất: Thanh khôi nê Dung tích: 250 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng ... Read More

HÁN NGÕA
An Nhiên Tịnh Quán

HÁN NGÕA

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 1, 2021

Ấm tử sa hán ngõa. Thanh khôi đoạn nê. Zishateapots.com: An Nhiên Tịnh Quán - Zisha Teapot Studio Read More

error: Content is protected !!