Tag: Bài Mới

TỬ SA – TRI KỶ CỦA TRÀ
Trà Đàm

TỬ SA – TRI KỶ CỦA TRÀ

Ẩn Hạc- September 13, 2021

Ấm tử sa Có lẽ không một loại hình nghệ thuật chế tác nào gắn bó với trà và văn hóa của trà hơn những ... Read More

Tìm hiểu về đất tử sa (Phần 2): Phân loại đất tử sa
Bài Mới, Đất Tử Sa

Tìm hiểu về đất tử sa (Phần 2): Phân loại đất tử sa

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- September 12, 2021

Ấm tử sa Đoạn nê ĐẤT TỬ SA có lịch sử phát triển và sử dụng lâu đời hơn rất nhiều so với lịch sử ... Read More

Tìm hiểu về tử sa (Phần 1): Tên của đất tử sa
Bài Mới, Đất Tử Sa

Tìm hiểu về tử sa (Phần 1): Tên của đất tử sa

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- September 9, 2021

Sau những bài phóng sự về hiện trạng của Tử sa Nghi Hưng trên báo chí và truyền thông những người chơi ấm tử sa ... Read More

Tìm hiểu về hồng nê (Phần 1): Tổng quan về hồng nê
Bài Mới, Đất Tử Sa

Tìm hiểu về hồng nê (Phần 1): Tổng quan về hồng nê

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- August 11, 2021

Loạt bài “TÌM HIỂU VỀ HỒNG NÊ” gồm 12 phần sau: Phần 1: TỔNG QUAN VỀ HỒNG NÊ Phần 2: CHU NÊ Phần 3: CHU ... Read More

error: Content is protected !!