NHŨ ĐỈNH PHƯƠNG HỒ

NHŨ ĐỈNH PHƯƠNG HỒ

HỒNG GIÁNG BA NHŨ ĐỈNH PHƯƠNG HỒ

Giá bán: 3.200.000 VND

  • Ấm tử sa
  • Chất đất: Hồng giáng ba
  • Dung tích: 280 ml
  • Phân hạng: Ấm thương mại
  • Chất lượng tử sa: 5.5/10
  • Mã sản phẩm: 30921008
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!