LONG ĐÁN HỒ

LONG ĐÁN HỒ

Zisha Teapot Studio - An Nhiên Tịnh Quán: Ấm tử sa Long Đán. Tiểu môi diêu chu nê.

TIỂU MÔI DIÊU LONG ĐÁN

Giá bán: 3,900.000 VND

  • Chất đất: Tiểu môi diêu
  • Dung tích: 120 ml
  • Phân hạng: Ấm phổ thông
  • Chất lượng tử sa: 6.0/10
  • Mã sản phẩm: 27921005
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!