LIÊN TỬ HỒ

LIÊN TỬ HỒ

THANH KHÔI NÊ LIÊN TỬ

Giá bán: 2.750.000 VND

  • Chất đất: Thanh khôi nê
  • Dung tích: 250 ml
  • Phân hạng: Ấm thương mại
  • Chất lượng tử sa: 5/10
  • Mã sản phẩm: 30921011
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

NEWER POSTPHAN HỒ
OLDER POSTMẠNH THẦN

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!