BÀI MỚIXEM TẤT CẢ

Quốc đại sư ĐÀM TUYỀN HẢI & TÁC PHẨM
Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán 0

Quốc đại sư ĐÀM TUYỀN HẢI, sinh tại thị trấn Hà Kiều, Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô năm 1939. Từ những năm 1950, Đàm Tuyền ...

Các loại ấm trà được dùng trong hoàng cung thời vua Càn Long – Phần 2

Ẩn Hạc- May 29, 2022

Dưới sự nỗ lực của Viện Hàn Lâm hoàng gia cùng Ngự Diêu phòng, khiến cho công nghệ sản xuất gốm sứ cung đình phát ... Read More

Các loại ấm trà được dùng trong hoàng cung thời vua Càn Long – Phần 1

Ẩn Hạc- May 28, 2022

Dưới sự nỗ lực của Viện Hàn Lâm hoàng gia cùng Ngự Diêu phòng, khiến cho công nghệ sản xuất gốm sứ cung đình phát ... Read More

Quốc đại sư TÀO UYỂN PHẦN và TÁC PHẨM

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- April 8, 2022

Quốc đại sư TÀO UYỂN PHẦN (曹婉芬), sinh năm 1940 tại Nghi Hưng, Giang Tô, chức danh nghề nghiệp "Trung Quốc đào từ nghệ thuật ... Read More

Quốc đại sư TỪ TÚ ĐƯỜNG & TÁC PHẨM

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- March 21, 2022

Quốc đại sư TỪ TÚ ĐƯỜNG (徐秀棠) sinh năm 1937 tại Đinh Thục Trấn, Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, công nghệ mỹ thuật đại sư, ... Read More

Nghệ nhân TRƯƠNG VĨ QUÂN

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- March 18, 2022

Nghệ nhân TRƯƠNG VĨ QUÂN (còn được gọi là Huệ Quân), sinh năm: 1971, tại thủ phủ gốm tử sa Nghi Hưng năm. Năm 2016 ... Read More

29 QUỐC ĐẠI SƯ TỬ SA VÀ TÁC PHẨM

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- March 16, 2022

Loạt bài giới thiệu về "29 QUỐC ĐẠI SƯ TỬ SA VÀ TÁC PHẨM" sẽ giới thiệu rõ ràng hơn về những nghệ nhân thuộc ... Read More

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA NGHỆ NHÂN ẤM TỬ SA

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- March 6, 2022

Bài viết về cấp bậc nghệ nhân tử sa sẽ đem lại cái nhìn tổng quan nhất cho người chơi về các cấp độ của ... Read More

AN NHIÊN TỊNH QUÁNXEM THÊM

An Nhiên Tịnh Quán

ĐỨC CHUNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

VĂN CÁCH TỬ NÊ - ĐỨC CHUNG HÔ Giá bán: 6.500.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Văn cách tử nê Dung tích: 110 ml ... Read More

ĐỨC CHUNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

NGƯU CÁI LIÊN TỬ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

NGƯU CÁI LIÊN TỬ HỒ Giá bán: 2.650.000 VNĐ Chất đất: Thanh khôi nê Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

NGƯU CÁI LIÊN TỬ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TƯ ĐÌNH HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ TƯ ĐÌNH Giá bán: 6.500. 000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 90 ml Phân hạng: Ấm xưa Chất lượng tử sa: ... Read More

TƯ ĐÌNH HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THỦY BÌNH HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ THỦY BÌNH Giá bán: 2.500.000 VNĐ Chất đất: Tử nê Dung tích: 150 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử sa: ... Read More

THỦY BÌNH HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THẠCH BIỀU HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

THANH KHÔI THẠCH BIỀU Giá bán: 3.200.000 VND Chất đất: Thanh khôi nê Dung tích: 130 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử ... Read More

THẠCH BIỀU HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TAM TÚC LÔ ĐỈNH

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA TAM TÚC LÔ ĐỈNH Giá bán: 2.500.000 VND Chất đất: Hồng giáng ba Dung tích: 160 ml Phân hạng: Ấm phổ thông ... Read More

TAM TÚC LÔ ĐỈNH
An Nhiên Tịnh Quán

LIÊN TỬ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

THANH KHÔI NÊ LIÊN TỬ Giá bán: 2.750.000 VND Chất đất: Thanh khôi nê Dung tích: 250 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng ... Read More

LIÊN TỬ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THẠCH BIỀU TỬ DÃ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

CHU NÊ THẠCH BIỀU TỬ DÃ Giá bán: 4.200.000 VND Chất đất: Chu nê ngoại sơn Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm thương mại ... Read More

THẠCH BIỀU TỬ DÃ
An Nhiên Tịnh Quán

ẢI LÊ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG NÊ ẢI LÊ HỒ Giá bán: 6.550.000 VND Chất đất: Hồng nê Dung tích: 140 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử ... Read More

ẢI LÊ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐƯỜNG VŨ TRÚC TIẾT

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐƯỜNG VŨ TRÚC TIẾT Giá bán: 2.650.000 VNĐ Chất đất: Thanh khôi nê Dung tích: 140 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử ... Read More

ĐƯỜNG VŨ TRÚC TIẾT
An Nhiên Tịnh Quán

THỦY BÌNH HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG NÊ THỦY BÌNH HỒ Giá bán: 15.990.000 VND7 Chất đất: Hồng nê Dung tích: 100 ml Phân hạng: Ấm xưa Chất lượng tử sa: ... Read More

THỦY BÌNH HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THỦY BÌNH

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA THỦY BÌNH Giá bán: 2.850.000 VND Chất đất: Hồng giáng ba nê Dung tích: 170 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất ... Read More

THỦY BÌNH
An Nhiên Tịnh Quán

PHAN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TIỂU MÔI DIÊU PHAN HỒ Giá bán: 2.850.000 VND Chất đất: Chu nê tiểu môi diêu điều chế nhân tạo Dung tích: 160 ml Phân ... Read More

PHAN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

NAM QUA HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ NAM QUA HỒ Giá bán: 4.500.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử ... Read More

NAM QUA HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

HỒ LÔ LỤC PHƯƠNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ HỒ LÔ LỤC PHƯƠNG Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

HỒ LÔ LỤC PHƯƠNG
An Nhiên Tịnh Quán

THẠCH BIỀU

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ THẠCH BIỀU Giá bán: 2.950.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 150 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử sa: ... Read More

THẠCH BIỀU
An Nhiên Tịnh Quán

PHAN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ PHAN HỒ Giá bán: 2.750.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 160 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử sa: ... Read More

PHAN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

DUNG THIÊN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

DUNG THIÊN HỒ Giá bán: 2.650.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Tử nê Dung tích: 130 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng ... Read More

DUNG THIÊN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỨC CHUNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA ĐỨC CHUNG Giá bán: 2.950.000 VND Chất đất: Hồng giáng ba Dung tích: 130 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

ĐỨC CHUNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

DUNG THIÊN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

An Nhiên Tịnh Quán - Zisha Teapot Studio: Ấm tử sa Dung thiên. Tử nê Read More

DUNG THIÊN HỒ

NGHỆ NHÂNXEM TẤT CẢ

Bài Mới

Quốc đại sư TÀO UYỂN PHẦN và TÁC PHẨM

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

Quốc đại sư TÀO UYỂN PHẦN (曹婉芬), sinh năm 1940 tại Nghi Hưng, Giang Tô, chức danh nghề nghiệp "Trung Quốc đào từ nghệ thuật ... Read More

Quốc đại sư TÀO UYỂN PHẦN và TÁC PHẨM

Quốc đại sư TỪ TÚ ĐƯỜNG & TÁC PHẨM

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- March 21, 2022 0

Quốc đại sư TỪ TÚ ĐƯỜNG (徐秀棠) sinh năm 1937 tại Đinh Thục Trấn, Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, công nghệ mỹ thuật đại sư, ... Read More

Nghệ nhân Bùi Thế Dân

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- June 23, 2021 0

BÙI THẾ DÂN – PEI SHIMIN (1892-1976) sinh năm 1892 tại Nghi Hưng Thục Trấn, Trung Quốc. Tên ban đầu của ông là Bùi Đức ... Read More

Nghệ nhân NGÔ VÂN CĂN

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- June 20, 2021 0

Ngô Vân Căn (1892-1969), quê ở Hà Kiểu, Nghi Hưng, tên thường gọi là Chi Lai, sinh tháng 11 năm 1892 trong một gia đình ... Read More

ẤM XƯAXEM TẤT CẢ

Những tác phẩm ấm tử sa của đại sư Bùi Thế Dân (Phần 4)

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- June 28, 2021 0

Mời quý trà hữu cùng ngắm những tác phẩm Ấm tử sa của Đại sư Bùi Thế Dân - Một trong 7 vị Đại sư ... Read More

Những tác phẩm của đại sư Bùi Thế Dân (Phần 3)

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- June 28, 2021 0

Mời quý trà hữu cùng ngắm những tác phẩm Ấm tử sa của Đại sư Bùi Thế Dân - Một trong 7 vị Đại sư ... Read More

Những tác phẩm của đại sư Bùi Thế Dân (Phần 2)

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- June 28, 2021 0

Mời quý trà hữu cùng ngắm những tác phẩm Ấm tử sa của Đại sư Bùi Thế Dân - Một trong 7 vị Đại sư ... Read More

Những tác phẩm của đại sư Bùi Thế Dân (Phần 1)

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- June 28, 2021 0

Mời quý trà hữu cùng ngắm những tác phẩm Ấm tử sa của Đại sư Bùi Thế Dân - Một trong 7 vị Đại sư ... Read More

error: Content is protected !!