TƯ ĐÌNH HỒ

TƯ ĐÌNH HỒ

CHU NÊ TƯ ĐÌNH

Giá bán: 2.500.000 VNĐ

  • Chất đất: Tiểu môi diêu
  • Dung tích: 150 ml
  • Phân hạng: Ấm thương mại
  • Chất lượng tử sa: 5/10
  • Mã sản phẩm: 190921003
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!