HÁN NGÕA LỤC PHƯƠNG

HÁN NGÕA LỤC PHƯƠNG

TỬ NÊ HÁN NGÕA LỤC PHƯƠNG

Giá bán: 5.500.000 VND

  • Chất đất: Tử nê
  • Dung tích: 220 ml
  • Phân hạng: Ấm phổ thông
  • Chất lượng tử sa: 6.0/10
  • Mã sản phẩm: 25921022
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

 

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!