ĐỨC CHUNG HỒ

ĐỨC CHUNG HỒ

ĐỨC CHUNG HỒ

Giá bán: 1.750.000 VND

  • Ấm phỏng cổ
  • Chất đất: Chu nê khoáng rìa phối
  • Dung tích: 190 ml
  • Phân hạng: Ấm thương mại
  • Chất lượng tử sa: 3.0/10
  • Mã sản phẩm: 21921001
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

NEWER POSTTIẾU ANH HỒ
OLDER POSTNAM QUA HỒ

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!