ĐỨC CHUNG HỒ

ĐỨC CHUNG HỒ

ĐOẠN NÊ ĐỨC CHUNG HỒ

Giá bán: 9.500.000 VND

  • Ấm tử sa
  • Chất đất: Đoạn nê
  • Dung tích: 105 ml
  • Phân hạng: Ấm xưa
  • Chất lượng tử sa: 7/10
  • Mã sản phẩm: 28921021
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!