ĐỨC CHUNG

ĐỨC CHUNG

CHU NÊ ĐỨC CHUNG

Giá bán: 6.500.000 VND

  • Chất đất: Chu nê tiểu môi diêu
  • Dung tích: 155 ml
  • Phân hạng: Ấm thương mại
  • Chất lượng tử sa: 5.5/10
  • Mã sản phẩm: 30921021
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!