ĐẠI BÂN BIỂN HỒ

ĐẠI BÂN BIỂN HỒ

ĐẠI BÂN BIỂN HỒ

Giá bán: 5.500.000 VND

  • Chất đất: Tử nê
  • Dung tích: 180 ml
  • Phân hạng: Ấm thương mại
  • Chất lượng tử sa: 6.0/10
  • Mã sản phẩm: 41021001
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!