Category: Kiến Thức Tử Sa

Quốc đại sư ĐÀM TUYỀN HẢI & TÁC PHẨM
Kiến Thức Tử Sa, Bài Mới

Quốc đại sư ĐÀM TUYỀN HẢI & TÁC PHẨM

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- July 20, 2022

Quốc đại sư ĐÀM TUYỀN HẢI, sinh tại thị trấn Hà Kiều, Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô năm 1939. Từ những năm 1950, Đàm Tuyền ... Read More

Các loại ấm trà được dùng trong hoàng cung thời vua Càn Long – Phần 2
KIẾN THỨC TỬ SA, Kiến Thức Tử Sa

Các loại ấm trà được dùng trong hoàng cung thời vua Càn Long – Phần 2

Ẩn Hạc- May 29, 2022

Dưới sự nỗ lực của Viện Hàn Lâm hoàng gia cùng Ngự Diêu phòng, khiến cho công nghệ sản xuất gốm sứ cung đình phát ... Read More

Các loại ấm trà được dùng trong hoàng cung thời vua Càn Long – Phần 1
Kiến Thức Tử Sa, KIẾN THỨC TỬ SA

Các loại ấm trà được dùng trong hoàng cung thời vua Càn Long – Phần 1

Ẩn Hạc- May 28, 2022

Dưới sự nỗ lực của Viện Hàn Lâm hoàng gia cùng Ngự Diêu phòng, khiến cho công nghệ sản xuất gốm sứ cung đình phát ... Read More

Quốc đại sư TÀO UYỂN PHẦN và TÁC PHẨM
Bài Mới, Kiến Thức Tử Sa

Quốc đại sư TÀO UYỂN PHẦN và TÁC PHẨM

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- April 8, 2022

Quốc đại sư TÀO UYỂN PHẦN (曹婉芬), sinh năm 1940 tại Nghi Hưng, Giang Tô, chức danh nghề nghiệp "Trung Quốc đào từ nghệ thuật ... Read More

Quốc đại sư TỪ TÚ ĐƯỜNG & TÁC PHẨM
Bài Mới, Kiến Thức Tử Sa

Quốc đại sư TỪ TÚ ĐƯỜNG & TÁC PHẨM

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- March 21, 2022

Quốc đại sư TỪ TÚ ĐƯỜNG (徐秀棠) sinh năm 1937 tại Đinh Thục Trấn, Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, công nghệ mỹ thuật đại sư, ... Read More

Nghệ nhân TRƯƠNG VĨ QUÂN
Bài Mới, Kiến Thức Tử Sa

Nghệ nhân TRƯƠNG VĨ QUÂN

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- March 18, 2022

Nghệ nhân TRƯƠNG VĨ QUÂN (còn được gọi là Huệ Quân), sinh năm: 1971, tại thủ phủ gốm tử sa Nghi Hưng năm. Năm 2016 ... Read More

29 QUỐC ĐẠI SƯ TỬ SA VÀ TÁC PHẨM
Nghệ Nhân, Bài Mới

29 QUỐC ĐẠI SƯ TỬ SA VÀ TÁC PHẨM

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- March 16, 2022

Loạt bài giới thiệu về "29 QUỐC ĐẠI SƯ TỬ SA VÀ TÁC PHẨM" sẽ giới thiệu rõ ràng hơn về những nghệ nhân thuộc ... Read More

error: Content is protected !!