Category: Đất Tử Sa

Những loại đất tử sa phối trộn nhân tạo (Phần 7): Bổn sơn lục phối trộn
Đất Tử Sa

Những loại đất tử sa phối trộn nhân tạo (Phần 7): Bổn sơn lục phối trộn

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 2, 2022

Lục nê Hoàng Long Sơn (Bổn sơn lục nê) là một loại khoáng tử sa khá khó tìm và giá nguyên liệu khá cao trên ... Read More

ĐẠI HỒNG NÊ
Bài Mới, Đất Tử Sa

ĐẠI HỒNG NÊ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- June 1, 2022

ĐẠI HỒNG NÊ là một loại khoáng sản tử sa được khai thác ở Hoàng Long Sơn và được xếp vào nhóm Tử sa Hồng ... Read More

TỬ SA HỒNG NÊ VÀ CHU NÊ
ĐẤT TỬ SA, Bài Mới

TỬ SA HỒNG NÊ VÀ CHU NÊ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- May 27, 2022

NHÓM HỒNG NÊ là một phân nhóm lớn được đặt tên theo màu sắc sau khi nung, theo cấu tạo khoáng thô và phân bố ... Read More

error: Content is protected !!