Category: ĐẤT TỬ SA

ĐẠI HỒNG NÊ
Bài Mới, Đất Tử Sa

ĐẠI HỒNG NÊ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- June 1, 2022

ĐẠI HỒNG NÊ là một loại khoáng sản tử sa được khai thác ở Hoàng Long Sơn và được xếp vào nhóm Tử sa Hồng ... Read More

TỬ SA HỒNG NÊ VÀ CHU NÊ
ĐẤT TỬ SA, Bài Mới

TỬ SA HỒNG NÊ VÀ CHU NÊ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- May 27, 2022

NHÓM HỒNG NÊ là một phân nhóm lớn được đặt tên theo màu sắc sau khi nung, theo cấu tạo khoáng thô và phân bố ... Read More

Tìm hiểu về đất tử sa nhóm lục nê (Phần 2): Lục nê lê bì
ĐẤT TỬ SA, Đất Tử Sa

Tìm hiểu về đất tử sa nhóm lục nê (Phần 2): Lục nê lê bì

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- November 12, 2021

Tổng hợp loạt bài về NHÓM ĐẤT TỬ SA LỤC NÊ: Phần 1: TỔNG QUAN VỀ LỤC NÊ Phần 2: LỤC NÊ LÊ BÌ Phần ... Read More

error: Content is protected !!