ẢI LÊ HỒ

ẢI LÊ HỒ

BỔN SƠN LỤC NÊ ẢI LÊ HỒ

Giá bán: 3.200.000 VND

  • Chất đất: Bổn sơn lục nê
  • Dung tích: 150 ml
  • Phân hạng: Ấm phổ thông
  • Chất lượng tử sa: 5.5/10
  • Mã sản phẩm: 25921001
  • Thời gian vận chuyển về VN: 10 – 15 ngày.
  • Tỉ lệ đặt cọc: 70% giá bán sản phẩm.

AN NHIÊN TỊNH QUÁN – ZISHA TEAPOT STUDIO

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
error: Content is protected !!